ข้อสรุปในขั้นตอนของนักออกแบบโลโก้

43 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 34
รูปภาพ ข้อสรุปในขั้นตอนของนักออกแบบโลโก้

นักออกแบบโลโก้จะใช้น้ำหนัก กับสิ่งใดมากกว่า เป็นการสรุปเพื่อหาสิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ในการนำเสนอแบบสุดท้าย ซึ่งการควบคุมต่อเนื่องไปจนถึงความรับผิดชอบ ต่อการใช้งาน นอกจากความเหมาะสม และความเป็นไปได้มากที่สุดดังกล่าวแล้วนั้น ยังมีประเด็นที่นักออกแบบโลโก้ จะต้องคำนึงถึงก็คือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และการสื่อความหมายที่แตกต่างกันไปแต่ละเชื้อชาติ สิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลที่ทำให้งานออกแบบโลโก้นั้น เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น การออกแบบสัญลักษณ์ที่มีทิศทางของเส้นพุ่งลงสู่ด้านล่าง จะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้าง รู้สึกว่าเป็นโลโก้ที่ให้ความหมายของความไม่เจริญก้าวหน้า หรือการเลือกใช้สีในงานออกแบบ ก็อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อเช่นกัน เช่น ในบางชาตินิยมที่จะใช้สีแดง กับคนจีน เป็นต้น

เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแน่นอน บางคนอาจรู้จากหนังสือ ชมภาพยนตร์ ฟังดนตรี หรือนั่งคิดอยู่เงียบๆ คนเดียวบางคนอาจได้จากการประชุมงาน พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ ซึ่งนักเขียน และนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง กับกระบวนการคิดที่มุ่งไปในแนวใด แนวทางหนึ่ง แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากเห็นว่าการมุ่งคิดเพียงแนวทางเดียว จะเป็นการจำกัดแนวคิดให้แคบลง และทำให้งานออกแบบโลโก้ที่จะใช้ในการสร้างแบรนด์นั้น ขาดความแปลกใหม่ ความคิดในแนวทางข้างเคียงจะเป็นการทดสอบ แต่แนวคิดออกไปเป็นแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อสร้างรูปร่างของโลโก้ให้มีความน่าสนใจ ให้กับงานออกแบบนั้น ส่วนสำคัญที่สุดของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ มาจากธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งมีสัญชาตญาณของการเล่น การทดลองมาตั้งแต่เด็ก การเล่นของเด็ก ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้วิธีหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เมื่อเด็กเล่นของเล่นในการสร้างจินตนาการ กับของเล่นชิ้นนั้นด้วยการเติมแต่ง ดัดแปลง แทนที่จะเป็นแบบเดิมซ้ำๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีคิดเรื่องความคิดในแนวทางที่ใกล้เคียงกัน เชื่อได้ว่าเป็นประสบการณ์จากสิ่งที่มองเห็น และสัมผัสได้กับครอบครัวของเรา จะสามารถอธิบายความหมาย และสร้างจินตนาการ และแต่ละบุคคลเพื่อใช้ในการออกแบบโลโก้ส่งผลให้เจ้าของแบรนด์ได้รับงานสร้างสรรค์ที่ดี และมีคุณค่ามากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะเริ่มเสียไม่ได้ก็คือ เรื่องอารมณ์ขัน ความสามารถในการหัวเราะ และทำให้ผู้อื่นหัวเราะ มักจะเป็นปัจจัยที่เปิดไปสู่แนวความคิดใหม่ และความไม่ซ้ำแบบใคร หลายคนพบว่าสามารถผ่อนคลายจากความตึงเครียด โดยหันมาเรื่องเบาสมอง ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องตลก ที่มีความหมายหลายแง่หลายมุม อารมณ์ขันก็เหมือนกับการเล่น ที่เป็นเครื่องผ่อนคลายจิตใจในการแสวงหาแนวความคิดใหม่ อย่างไรก็ดีคิดอยู่เสมอว่าเราสามารถนำแนวคิดแปลกใหม่ หรือสอดแทรกอารมณ์ขัน ที่นำเสนอได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม และไม่เป็นการทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ
การหาข้อสรุปในการออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์

บางท่านที่ได้ให้เวลากับการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาพอสมควร ก็ถึงเวลาที่นักออกแบบจะต้องตัดสินใจว่ารูปแบบใด จะเหมาะสมสำหรับองค์กรมากที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ บางครั้งอาจพบว่าเราตัดสินใจไม่ได้ว่า แบบใดจะเป็นแบบที่เหมาะสม ควรทดลองตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ ในการใช้งานต่างๆ ด้วยการร่างภาพที่เรียกว่าการ สเก็ตต้นแบบ เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานสัญลักษณ์นั้น กับสิ่งพิมพ์ธุรกิจ หรือ สื่ออื่นๆ

แล้วก็ถึงเวลาจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกแบบใด เพื่อนำเสนอลูกค้าจำนวนกี่แบบ บางคนจะไม่นิยมการเสนอแบบร่างในขั้นตอนนี้ แต่จะเลือกแบบ ที่เห็นว่าเหมาะสมกับลูกค้าในขั้นตอนสุดท้าย เพียงครั้งเดียว ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ถ้ามีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ กันคนละอย่าง การเสนอแบบร่างให้ลูกค้าช่วยพิจารณา จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงาน เนื่องจากทำให้เราได้ทราบถึงแนวทางที่เขาจะเลือกตั้งแต่ต้น โดยไม่เสียเวลากับแนวทางอื่นที่ลูกค้าไม่ต้องการ แต่การเสนอแบบร่างก็มีข้อเสียเช่นกัน เนื่องจากลูกค้าอาจเลือกแบบที่นักออกแบบไม่ประสงค์ หรือไม่ตรงใจกับนักออกแบบโลโก้ก็ได้


--------------------------------------------------
อ้างอิง
https://www.pooyingnaka.com/blog/blog.php?No=2559
https://g.page/LogoBigbang
https://maps.google.com/maps?cid=48112721557797745...
LogoBigbang: https://www.bigbang.co.th/Logo-Design
ภาพประกอบ: Photo by Yizheng Duanmu on Unsplash
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
--------------------------------------------------