หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ ?

เมื่อท่านทำการสมัครสมาชิกแล้ว หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันสมาชิก ให้ท่านทำการ กรอกแบบอีเมล์ ของท่าน เพื่อให้ระบบส่งเมล์ยืนยันอีกครั้ง หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ ลองเช็คที่ Junk Box

ส่งเมล์ยืนยันสมาชิกอีกครั้ง !