Devacoff : ไร่กาแฟเดวาคอฟ เสนอกาแฟอราบิก้าจากเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1000 เมตร

583 สัปดาห์ ที่แล้ว - เชียงใหม่ - คนดู 544
  • Devacoff : ไร่กาแฟเดวาคอฟ เสนอกาแฟอราบิก้าจากเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1000 เมตร รูปที่ 1
รายละเอียด
ไร่กาแฟเดวาคอฟ เสนอกาแฟอราบิก้าจากเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1000 เมตร