326 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,176
  •  รูปที่ 1
รายละเอียด
เว็บเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ลักษณะเว็บ: เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ ภาษาที่ใช้พัฒนา : php+mysql+javascript+jQuery and plugin+Ajax+SMF webboard เทคนิคและคุณสมบัติอื่นๆ: มีระบบ back office สำหรับจัดการเนื้อหา ระบบโหวตรูป ระบบสมาชิก ระบบส่ง email ให้สมาชิกทีละมากๆ+ Rss feed+โครงสร้างสำหรับ SEO ระบบนับสถิติการเข้าใช้งาน ฯลฯ ระยะเวลาในการทำ: 2 เดือน