ศูนย์กระดูกและข้อ รักษาข้อเข่าอักเสบ โรคกระดูกและข้อ | รพ.เวชธานีศูนย์กระดูกและข้อที่รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

223 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,177
  • ศูนย์กระดูกและข้อ รักษาข้อเข่าอักเสบ โรคกระดูกและข้อ | รพ.เวชธานีศูนย์กระดูกและข้อที่รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รูปที่ 1
รายละเอียด
ศูนย์กระดูกและข้อฟื้นฟูโรคข้อเสื่อมและข้อเข่าเสื่อม ส่วนใหญ่มักพบในผู้สูงอายุ ยิ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วปล่อยทิ้งไว้เรื่อย ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ จะส่งผลให้ปวดหัวเข่า ข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าอักเสบ ข้อเข่าผิดรูป เดินได้ไม่ปกติ ข้อฝืดหรือข้อติด รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันก็จะทำได้ไม่สะดวกมากนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้ ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี เป็นศูนย์กระดูกและข้อ ที่ให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ จึงพร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกิดจากภาวะข้อเสื่อม โรคข้อเข่า โรคข้อเข่าอักเสบ โรคปวดเข่า