จำนอง โฉนด บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม

218 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,044
  • จำนอง โฉนด บ้าน  ที่ดิน  คอนโดมิเนียม รูปที่ 1
รายละเอียด
รับจำนอง โฉนด บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร หรือภาระหนี้สินอื่น ๆ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่จำกัดวัย และอาชีพ ไม่ต้องตรวจดูเอกสารอื่นๆ ให้วุ่นวายนอกจาก สำเนาโฉนดหรือเอกสารที่จำเป็นเท่านั้น การชำระ ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย ทำให้ง่ายต่อการไถ่ถอน ## เอกสารที่ลูกค้าจะต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบการอนุมัติ ( พร้อมแนบเอกสารตัวจริงทุกฉบับ ) 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. โฉนด บ้านที่ดิน หรือ คอนโดมิเนียม 4. สมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรอรับการโอนเงิน 5. ตกลงทำสัญญาพร้อมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 6. ลงนามในเอกสารคำขอสินเชื่อต่างๆครบถ้วน เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง : https://vsoklife.wordpress.com/ https://vsgeneralsales.wordpress.com/ http://homesave2016.blogspot.com/ ติดต่อ : ติ๊ก 081-252-4545 Line Id : tik6325