ระบบจองห้องประชุม Meet in Touch จอ Touch Screen รูปแบบใหม่

274 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,128
  • ระบบจองห้องประชุม Meet in Touch จอ Touch Screen รูปแบบใหม่ รูปที่ 1
รายละเอียด
Meet in Touch คือ จอ Touch Screen รูปแบบใหม่ ทีเชื่อมต่อกับระบบจองห้องประชุมของ Microsoft Exchange / Outlook / Office 365 หรือ Google Calendar ของบริษัทคุณได้ทันที เป็นนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมกับความสวยงาม ให้กับห้องประชุมของคุณ