ชมรมบ้านโคกยามู - Khokyamu Club ยินดีให้บริการทุกท่าน และให้คำปรึกษาทุกท่าน

287 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,724
  • ชมรมบ้านโคกยามู - Khokyamu Club ยินดีให้บริการทุกท่าน และให้คำปรึกษาทุกท่าน รูปที่ 1
รายละเอียด
ชมรมบ้านโคกยามู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110
โดยชมรมบ้านโคกยามู เป็นชมรมเล็ก ที่มีการรวมกลุ่มกันสร้าง เพื่อพัฒนาชุมชน ให้ความรู้แก่ชุมชน จัดกิจกรรมภายในชุมชน และสร้างความสามัคคีแก่คนในชุมชน