ขี่ม้า และกีฬาขี่ม้า Equestrian

625 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,157
  • ขี่ม้า และกีฬาขี่ม้า Equestrian รูปที่ 1
รายละเอียด
ขี่ม้าและกีฬาขี่ม้า Equestrian  ความรู้เบื้องต้นของกีฬาขี่ม้า Tips และ Techniques การเลือกอุปกรณ์ขี่ม้าที่เหมาะสมและเอาเท่าที่จำเป็นก่อนในการไปเรียนขี่ม้าเบื้องต้น รู้จักประเภทต่างๆ ของกีฬาขี่ม้า Dressage,Show Jumping และ Eventing  ปรับทัศนะคติเพื่อการเป็นนักกีฬาขี่ม้า ที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง