ชั้นวางจาน ชั้นวางของ ตะกร้าใส่ของ งานดัดลวด

347 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,136
  • ชั้นวางจาน ชั้นวางของ ตะกร้าใส่ของ งานดัดลวด รูปที่ 1
รายละเอียด
บริษัท เอ.เอส.พี.อินดัสตรี้ แอนด์ เซล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายงานดัดลวดในรูปแบบต่างๆมากมายในย่านอ้อมน้อย โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย และครบวงจร ประกอบด้วยเครื่องดัด, เครื่องตัดลวด, เครื่องอาร์ค, เครื่องดึงลวด และบุคคลากรที่มีความชำนาญในการผลิตมานานกว่า 10 ปี
รูปแบบสินค้าที่ เอ.เอส.พี ผลิต เป็นสินค้าขึ้นรูปจากลวด ซึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักคือ โครงชั้นวางจานในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบแขวนและตั้งพื้น นอกจากนี้ สินค้าโครงลวดยังสามารถประยุกต์มาใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านได้อีกในหลายรูป แบบ อาทิเช่น ตะกร้าใส่ของ, ชั้นวางเครื่องปรุง, ชั้นวางของในห้องน้ำ, ที่ใส่ซองจดหมาย, ที่แขวนแฟ้ม และอื่นๆอีกมากมาย