เว็บไซค์โรงเรียนบ้านวังค้อ่ร่ทาสทป้ี้ป่า่ร่ร่รนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนดาาาแงกงทอรเ่่ร่ร่ร่ยนานานด่ร่ืีร้อีีีีีีีีีีีีีีีีี

200 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,698
  • เว็บไซค์โรงเรียนบ้านวังค้อ่ร่ทาสทป้ี้ป่า่ร่ร่รนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนดาาาแงกงทอรเ่่ร่ร่ร่ยนานานด่ร่ืีร้อีีีีีีีีีีีีีีีีี รูปที่ 1
รายละเอียด
สถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต3