บริการด้านบัญชี,รับทำบัญชี,บริการด้านภาษีอากร บริษัท เอส แอล แอ็ดไวซอรี่ จำกั

349 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,015
  • บริการด้านบัญชี,รับทำบัญชี,บริการด้านภาษีอากร บริษัท เอส แอล แอ็ดไวซอรี่ จำกั รูปที่ 1
รายละเอียด
บริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจัดทำบัญชีให้แก่ลูกค้า [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL] ให้บริษัท [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL] หจก รับทำบัญชี ส่วนตัว เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีของบริษัทลูกค้า [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL] ช่วยให้งบการเงินของลูกค้าถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี, ประมวลรัษฏากร [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL] และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษีอากรจากการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีไม่ถูกต้อง รับทำบัญชี และเพื่อช่วยในการบริหารงานของลูกค้า ทางบริษัทมีการปิดงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งงบการเงินให้ลูกค้าได้ทราบถึงผลประกอบการของกิจการเป็นประจำทุกเดือน รับทำบัญชี 
 
[B]ทำไมถึงต้อง รับทำบัญชี ?
[/B]การ [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL] นอกจากกฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทได้รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลประกอบการ กำไร หรือ[URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL]ขาดทุน เท่าไหร่ บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน นำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
การทำบัญชีจะยื่นภาษีให้ถูกต้องตามสมควร เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน นอกจากนี้ถ้าเราทำบัญชีดี เสียภาษีถูกต้อง เราจะลดความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร ต่อไปจะไม่ต้องกลัวสรรพากรมาเยี่ยม
 
[B]ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?[/B]
การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
ลดความกังวลในเรื่องภาษี [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL] ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL] 
หมายเหตุ: เรามีพนักงานรับส่งเอกสาร สามารถไปรับเอกสารที่บริษัทของท่านได้ทั่วกรุงเทพ
 
[URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL]  [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL]  [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL]  [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL]  [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL]  [URL=http://sl-advisory.com/]รับทำบัญชี[/URL]
ติดต่อ
ติดต่อผู้บริหารโดยตรง 
  นายสุริโย ลิขิตอิทธิรักษ์  (ปิ๊ก) 
  มือถือ 089-1221102
  E-mail : [EMAIL]suriyo@sl-advisory.com[/EMAIL]
 
[URL]http://sl-advisory.com/[/URL]