จำหน่ายเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการ ยี่ห้อชั้นนำ ยี่ห้อ BESTEK

273 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,878
  • จำหน่ายเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการ ยี่ห้อชั้นนำ ยี่ห้อ BESTEK รูปที่ 1
รายละเอียด
BESTEK เป็นแบรนด์ชั้นนำเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ใน ห้องปฏิบัติการต่างๆ (Laboratory Equipments and Instruments) และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับการเตรียมชิ้นงาน (Sample Preparation) เครื่องตัด (Cutoff Machine), เครื่องตัดละเอียด (Precision saw), เครื่องขึ้นเรือนชิ้นงาน (Hot Mounting Press), เครื่องขัด (Grinder-Polisher), กล้องจุลทรรศน์ (Microscope),เครื่องวัดความแข็ง (Hardness tester)  และ สินค้าอื่น สำหรับห้องปฏิบัติการต่างๆ สามารถเลือกดูสินค้าได้ที่ www.bestekmachine.com