เพิ่มความมั่นคงเเละป้องกันการคอรัปชั่นในองค์กรอย่างมั่นคงเเละยังยืน

288 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,372
  • เพิ่มความมั่นคงเเละป้องกันการคอรัปชั่นในองค์กรอย่างมั่นคงเเละยังยืน รูปที่ 1
รายละเอียด
ดูเเลเเละช่วยพัฒนาองค์กรของคุณให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างยังยืนด้วยการวางระบบการส่งเสริมเเละการเพิ่มคุณภาพของ ก.พ.ร.