บริษัท เพอร์เฟค ซีเคียวริตี้ เดสตรัคชั่น จำกัด (perfect security destruction co.,ltd.) รับกำจัดของเสียอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น รับทำลายสินค้า

201 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,559
  • บริษัท เพอร์เฟค ซีเคียวริตี้ เดสตรัคชั่น จำกัด (perfect security destruction co.,ltd.) รับกำจัดของเสียอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น  รับทำลายสินค้า รูปที่ 1
รายละเอียด
บริษัท เพอร์เฟค ซีเคียวริตี้ เดสตรัคชั่น จำกัด
รับกำจัดกากของเสีย, รับกำจัดขยะ, กากอุตสาหกรรม, รับกำจัดขยะอุตสาหกรรม, ของเสียอันตราย, ขยะติดเชื้อ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการกำจัดของเสียทุกประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามกฏหมายในราคาที่เหมาะสม เรามีความยืดหยุ่นในการดูแลท่านถึงแม้ของเสียของท่านจะมีปริมาณน้อยก็ตาม

เราให้คำแนะนำในการยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานฯให้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี การส่งใบกำกับการขนส่งพร้อมทั้งคำแนะนำในการจัดเก็บเอกสารและจัดเก็บของเสีย ในโรงงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย

เมื่อท่านใช้บริการกำจัดของเสียกับเรา ท่านจะไม่ต้องกังวลว่าจะปฏิบัติหรือจัดทำเอกสารได้ไม่ครบถ้วนตามกฏหมายของกรมโรงงานฯ (ทำให้ท่านอาจเสียค่าปรับสูงสุดถึง 200,000 บาท) เนื่องจากเราดูแลเรื่องเอกสารที่ต้องจัดทำตามกฏหมายให้ท่านทั้งหมด เหมาะสำหรับโรงงานที่กำลังจะเริ่มเข้าระบบตามกฏหมายเรื่องการจัดการของเสียของกรมโรงงานฯ

สำหรับการกำจัดของเสียกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีบริการออกหนังสือรับรองการกำจัดพร้อมรูปถ่ายการกำจัดพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ ยืนยันกับ Auditor หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการกำจัด

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

hotline : 086-772-5108

website : http://www.ps-destruction.co.th/
e:mail : 021978805@ps-destruction.co.th