บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ดูแลงานบริหารอาคารชุดและหมู่บ้าน การจดทะเบียนหมู่บ้าน

280 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,347
  • บริษัท กรุงเทพ แอสเซ็ท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ดูแลงานบริหารอาคารชุดและหมู่บ้าน การจดทะเบียนหมู่บ้าน รูปที่ 1
รายละเอียด
ดูแลบริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรโดยให้คำปรึกษาจดทะเบียนอาคารชุดและ/หรือที่ปรึกษาจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและดูแลงานด้านบริการให้แก่เจ้าของร่วมผู้พักอาศัยและสมาชิกของท่านเจ้าของร่วมทุกท่านการจัดประชุมใหญ่