เวฬุวรรณสังฆภัณฑ์ : จำหน่ายสินค้าสังฆภัณฑ์ทุกชนิด ทั้งปลีกและส่ง

403 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,761
  • เวฬุวรรณสังฆภัณฑ์ : จำหน่ายสินค้าสังฆภัณฑ์ทุกชนิด ทั้งปลีกและส่ง รูปที่ 1
รายละเอียด
เวฬุวรรณสังฆภัณฑ์ : จำหน่ายสินค้าสังฆภัณฑ์ ผ้าไตร จีวร บาตร ย่าม ตาลปัตร สัปทน สบง  
ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องบวช เครื่องกฐินพระพุทธรูป เครื่องทองเหลือง
สังฆทาน และสินค้าสังฆภัณฑ์ทุกชนิด 
ทั้งปลีกและส่ง

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 19.00 น.

"เวฬุวรรณสังฆภัณฑ์ จำหน่ายสินค้าสังฆภัณฑ์ทุกชนิด"

E-MAIL : VARUWANSANGKAPAN@GMAIL.COM