healthy body slim,ยาลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,แพทย์ ,โรงพยาบาล,ได้ผล,ปลอดภัย : inspired

152 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,342
  • healthy body slim,ยาลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,แพทย์ ,โรงพยาบาล,ได้ผล,ปลอดภัย : inspired รูปที่ 1
รายละเอียด
healthy body slim,ยาลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน,แพทย์ ,โรงพยาบาล,ได้ผล,ปลอดภัย    
ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก จ่ายให้โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ตัวยามีมากกว่า 200 กว่าชนิด ซึ่งแพทย์จะต้องจัดให้เฉพาะบุคคล ตามการซักประวัติของร้านเรา ที่จะโทรไปซักประวัติลูกค้าทุก case เป็นรายๆไป  โดยแต่ละ case จะได้ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ตาม
สภาพร่างกาย เช่น อายุ ส่วนสูง น้ำหนักตัว เป็นต้น  บุคลากรแพทย์จะไม่จัดผลิตภัณฑ์ชุดเดียวกัน แบบเดียวกันให้ลูกค้าเด็ดขาด ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ที่วางขายทั่วไปตามท้องตลาด ที่รูปแบบและผลิตภัณฑ์เหมือนกันทุกอย่าง อาจมีลูกค้าบางรายทานเข้าไป
แล้ว อาจจะเกิดปัญหาต่อร่างกายหรือมีอาการข้างเคียงตามมา แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

     Healthy body slim บริการรับฝาก ข้อมูลจาดลูกค้า ส่งถึงมีแพทย์โดยตรง  และ
ลูกค้าที่่สั่งผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก จากทางร้านเรา ทุก case หากพบว่ามีปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ทานแล้ว หากมีอาการข้างเคียง เช่น ใจสั่น ใจหวิว หน้ามืด นอนไม่หลับ ขอเพียงให้ลูกค้าแจ้งอาการเบื้องต้นมา ทางร้านยินดีปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักชุดใหม่ให้เพื่อความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า  เพียงแค่ส่งกลับมา เราจะรีบดำเนินการส่งให้แพทย์ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ และจัดส่งคืนให้ลูกค้า ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วัน