จำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Image Processing's Project with MATLAB

200 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,988
  • จำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Image Processing's Project with MATLAB รูปที่ 1
รายละเอียด
ทีมงาน iBook Engineering ได้ทำการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Image Processing's Project with MATLAB 
ฉบับภาษาไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับนิสิต / นักศึกษาและผู้ทำงานด้วย Image Processing โดยตรง 
เนื้อหาดูได้จากปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สนใจติดต่อจองหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ที่ 
นายภาธสุ ดวงมาลา 093-320-1455 และทางอีเมล์ที่ ibookengineering@gmail.com เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ 
www.ibookengineering.com, www.ibookengineering.wordpress.com