8 บวก 1 บริการรถพยาบาล (8plus1 ambulance)

430 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,692
  • 8 บวก 1 บริการรถพยาบาล (8plus1 ambulance) รูปที่ 1
รายละเอียด
บริการรถพยาบาล  (8plus1 Ambulance)
เราให้บริการด้านรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมด้วย อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย  และทีมงานผู้ชำนาญการที่ได้รับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการปฐมพยาบาลทางการแพทย์  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญ