เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น Jeducation Center

383 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,765
  • เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น Jeducation Center รูปที่ 1
รายละเอียด
Jeducation Center สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในเครือ Jeducation เปิดจองคอร์สเรียนทุกหลักสูตร เทอมกรกฎาคมนี้ สำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและไม่มีพื้นฐาน เรียนแบบเดียวกับห้องเรียนที่ญี่ปุ่น สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นทุกหลักสูตร เดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดเพื่อเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นติวสอบวัดระดับ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นทั่วไปสำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เทอมกรกฎาคม สมัครเรียนภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2014 รายละเอียดเพิ่มเติม http://jeducation.com/center/index.html สอบถามโทร. 0-2267-7726 ต่อ 111-112