ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายปิดเทอมฤดูร้อน ค่ายSummer ค่ายภาษาอังกฤษ ม.ต้น ค่ายปิดเทอมใหญ่ ENGLISH Camps ค่ายเด็กม.ต้น

188 สัปดาห์ ที่แล้ว - สมุทรสงคราม - คนดู 2,347
  • ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายปิดเทอมฤดูร้อน  ค่ายSummer  ค่ายภาษาอังกฤษ ม.ต้น  ค่ายปิดเทอมใหญ่  ENGLISH Camps ค่ายเด็กม.ต้น  รูปที่ 1
รายละเอียด
ค่าย ENGLISH Touring & Cooking Camps จัดค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายปิดเทอม ม.ต้น กิจกรรมช่วงปิดเทอม ฝึกเสริมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง-พูดอังกฤษ และกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ Touring Activities เสริมวัฒนธรรมและจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กไทย ได้เรียนรู้คุณค่าแห่ง ความเป็นไทย ฝึกกล้าแสดงออก ฝึกการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคม เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์ อัมพวา Cooking Activity สอนทำอาหารไทย สอนขนมไทย จากอาจารย์ระดับมืออาชีพที่ได้รับรางวัลอาหารไทยยอดเยี่ยม