โครงการบ้านเดี่ยว LAKE GARDEN GROUP | อสังหาริมทรัพย์

444 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,362
  • โครงการบ้านเดี่ยว  LAKE GARDEN GROUP | อสังหาริมทรัพย์  รูปที่ 1
รายละเอียด
เลค การ์เด้น กรุ๊ป ได้เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2527 และได้บุกเบิกพัฒนาที่ดินย่านชานเมือง มาอย่างต่อเนื่อง จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากคนรักบ้านและให้ความไว้วางใจในคุณภาพบ้าน เลค การ์เด้น กรุ๊ป ทุกโครงการ จากอดีตถึงปัจจุบัน เลค การ์เด้น กรุ๊ป ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์