โครงการแพ็กกระเป๋าเดินทางพี่น้องอาสา ช่วยเหลือ ถิ่นธุรกันดาร ห่างไกลขาดแคลน

367 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 521
  • โครงการแพ็กกระเป๋าเดินทางพี่น้องอาสา ช่วยเหลือ ถิ่นธุรกันดาร ห่างไกลขาดแคลน รูปที่ 1
รายละเอียด
โครงการแพ็กกระเป๋าเดินทางพี่น้องอาสา โครงการแพ็กกระเป๋าเดินทางพี่น้องอาสา เป็นโครงการที่ช่วยเหลือ เด็กในชุมชน ที่อยู่ห่างไกล และทุรกันดารในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย จุดประสงค์ของโครงการ มีดังต่อไปนี้ . 1. สร้างโอกาส ให้เด็กได้มีอุปกรณ์การเรียนการศึกษา 2. สร้างความฝันให้กับเด็กๆ ได้เรียนหนังสือในอนาคต 3. สร้างความห่วงใยและให้ได้รับโอกาสที่ดี ที่สุด 4. สร้างความสัมพันธ์เด็ก ๆ และชุมชน ที่อยู่ห่างไกล