สามก๊ก...แบบฉบับมนุษย์เงินเดือน เพื่อการพัฒนาตนเอง

344 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 420
  • สามก๊ก...แบบฉบับมนุษย์เงินเดือน เพื่อการพัฒนาตนเอง รูปที่ 1
รายละเอียด
สามก๊ก....นิยายจีนอมตะที่นอกจากจะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลศึก หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องใกล้ตัวได้เป็นอย่างดี เพราะสามก๊กสอนให้รู้ถึงสภาพชีวิตและวิถีการดำรงชีวิตรวมไปถึงจุดสุดท้ายของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวคิดในการทำงานให้กับมนุษย์เงินเดือนได้เป็นอย่างดี