สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต phuketaquarium

521 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 247
  • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต phuketaquarium รูปที่ 1
รายละเอียด
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ให้แก่ประชาชนที่สนใจ