โรงเรียนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนมาตรฐานสากล

384 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 263
  • โรงเรียนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนมาตรฐานสากล รูปที่ 1
รายละเอียด
โรงเรียนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6