จำหน่ายโซล่าเซลล์ Solarcell Pure Sine Inverter, Grid Tie Inverter, Battery Deep Cycle

311 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 214
  • จำหน่ายโซล่าเซลล์ Solarcell Pure Sine Inverter, Grid Tie Inverter, Battery Deep Cycle รูปที่ 1
รายละเอียด
จำหน่ายโซล่าเซลล์ Solarcell Pure Sine Inverter, Grid Tie Inverter, Battery Deep Cycle โซล่าเซลล์ ระบบ ออนกริด (on grid) หรือ โซล่ารูฟ เหมาะสำหรับ ที่ที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่  มีอุปกรณ์ 2 อย่างคือ 1.แผงโซล่าเซลล์ 2.กริดไทอินเวอเตอร์ Grid tie inverter