อบต.บ้านค่า, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

402 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 453
  • อบต.บ้านค่า, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รูปที่ 1
รายละเอียด
อบต.บ้านค่า, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 999 หมู่ที่ 8 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทรศัพท์ (054) 822 614 โทรสาร (054) 822 614 www.bankha.net