บริการอบรม สัมมนา ปรึกษา ด้านการบริหารการจัดการ

480 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 233
  • บริการอบรม สัมมนา ปรึกษา ด้านการบริหารการจัดการ รูปที่ 1
รายละเอียด
ปัญหาบุคลากร / การอบรมภายใน ปัญหาในกระบวนการผลิต (productivity-qcdsmee) ปัญหาระบบ i.t. / website / programmer ปัญหาระบบคุณภาพ ts16949,iso9001, iso14001, iso18001 ปัญหาteam work / การขัดแย้ง / จิตสำนึกขององค์กร ปัญหาจิตสำนึกด้านคุณภาพและจิตสำนึก