รับจัดงานฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง ด้วยบริการที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ ตามวิถีประเพณีไทย

545 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 267
  • รับจัดงานฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง ด้วยบริการที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่  ตามวิถีประเพณีไทย รูปที่ 1
รายละเอียด
รับอาสาเป็นผู้ทำหน้าที่แทนเจ้าของในการจัดงานฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงของท่าน ด้วยบริการที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน ตามวิถีประเพณีไทย ตั้งแต่รับส่งมาที่วัด สวดบังสุกุล เผา และลอยอังคาร ฯลฯ