our books : ร้านหนังสือออนไลน์ our-books จำหน่ายหนังสือเก่าและหนังสือใหม่ สภาพ 80 - 100 %

354 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 274
  • our books : ร้านหนังสือออนไลน์ our-books จำหน่ายหนังสือเก่าและหนังสือใหม่ สภาพ 80 - 100 % รูปที่ 1
รายละเอียด
ร้านหนังสือออนไลน์ our-books จำหน่ายหนังสือเก่าและหนังสือใหม่ สภาพ 80 - 100 % โดยส่วนตัวหลงรัก"ตัวอักษร"ในหน้ากระดาษอยู่แล้ว เรารักในด้านนี้ เราถนัดในด้านนี้ และเราอยากร่วมเปลี่ยนแลก แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังสือกับเพื่อนๆร่วมโลกด้วยจึงเกิดเป็นร้านหนังสือออนไลน์เล็กๆ ณ จุดนี้ขึ้นมา ขอบคุณจ้ะ ^__^