ทดสอบการทำเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML เพื่อพัฒนาผู้เรียน

352 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 146
  • ทดสอบการทำเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML เพื่อพัฒนาผู้เรียน รูปที่ 1
รายละเอียด
เป็นการฝึกลองทำเว็บด้วย HTML เพื่อนำเสนออาจารย์ผู้สอนเท่านั้น ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือธุรกิจอื่นใด เพื่อฝึกฝนพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น!!