สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานภูเก็ต

465 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 385
  • สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานภูเก็ต รูปที่ 1
รายละเอียด
สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน ด้วยความเป็นธรรม "