สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานภูเก็ต

316 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 354
  • สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานภูเก็ต รูปที่ 1
รายละเอียด
สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน ด้วยความเป็นธรรม "