ไทยเอฟดี จำกัด ผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณที่มีคุณภาพ

317 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 225
  • ไทยเอฟดี จำกัด ผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณที่มีคุณภาพ รูปที่ 1
รายละเอียด
บริษัท ไทยเอฟดี จำกัด ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิต โดยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสมุนไพร การทำความสะอาด กระบวนการผลิต การตรวจคุณภาพวิเคราะห์เชื้อ การบรรจุ การจัดเก็บ จนถึงการจัดส่งถึงผู้ใช้ยา