บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด บริการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ

318 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 210
  • บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด บริการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ รูปที่ 1
รายละเอียด
บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด ทำงานเกี่ยวกับการปรับสภาพน้ำและน้ำเสีย เพื่อเน้นการบริการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย