team building - อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

446 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 230
  • team building - อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร รูปที่ 1
รายละเอียด
กิจกรรมการสร้างความไว้วางใจ สร้างการทำงานเป็นทีมและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ด้วยประสบการณ์และความไว้วางใจจากมืออาชีพสู่มือคุณ