รัวมแหล่งทำบุญ “การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”

383 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 235
  • รัวมแหล่งทำบุญ “การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้” รูปที่ 1
รายละเอียด
.ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์...โอนเงินช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย...ขอเพียงช่วยกันทำต่อเนื่องทุกๆ เดือน...ต่อเนื่อง ช่วยคนยากจน อานิสงส์ของทานจะส่งให้ผลให้ท่านมั่งมี...ไม่มีอุปสรรคในชีวิต การทำบุญด้วยการให้ทานเปรียบเสมือนท่านสะสมเงินของท่านเอง....ในชาติต่อไป...เพื่อกำหนดชีวิตของท่านในชาติต่อไป...จะยากจน..ด้อยโอกาส...เป็นคนมั่งมีเงินทอง และโอกาส...ไม่มีอุปสรรคในชีวิต..