คำใจ...คำสอนใจ...“อย่าทำกรรมฐานแบบโง่ๆ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ฝืนกายสังขาร เพราะเป็นการเบียดเบียนตนเอง บรรลุมรรคผลได้ยาก สู้ครบอิริยาบถ ๔ ไม่ได้ แล้วมิใช่ครบอิริยาบถ

383 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 380
  • คำใจ...คำสอนใจ...“อย่าทำกรรมฐานแบบโง่ๆ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ฝืนกายสังขาร       เพราะเป็นการเบียดเบียนตนเอง บรรลุมรรคผลได้ยาก       สู้ครบอิริยาบถ ๔ ไม่ได้ แล้วมิใช่ครบอิริยาบถ  รูปที่ 1
รายละเอียด
คำใจ...คำสอนใจ...แหล่งรวมสอนสะกิดใจ.... “ทุกข์บางอย่างก็ละได้ ทุกข์บางอย่างก็ละไม่ได้      ทุกข์ของกายเกิดก็ละไม่ได้ ต้องหาทางระงับ หรือดับมันไปตามเรื่องตามราว ส่วนทุกข์ของจิตนั้นละได้นะ” (เหตุเพราะขณะนั้นลูกสาวท่านกำลังนั่งขับถ่ายอยู่ ซึ่งเป็นทุกข์ของกาย) ๒. ท่านถามว่า    “ถุงเท้า-เสื้อ-ผ้าที่ใช้แล้วยังไม่ได้ซัก เหม็นไหม?”             ตอบ    เหม็นค่ะ    ท่านถามว่า   “แล้วขี้ เยี่ยว เหม็นไหม”            ตอบ    เหม็นค่ะ    ท่านถามว่า   “เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซัก กับขี้เยี่ยวที่อยู่ข้างในอันไหนเหม็นกว่ากัน”            ตอบ    ข้างในเหม็นกว่าค่ะ     ท่านถามว่า   “แล้วไอ้ขี้ที่อยู่ข้างนอก ตั้งแต่หัวจดเท้าลงมาเหม็นไหม                       แล้วซักได้ไหม”            ตอบ    ซักได้ชั่วคราวค่ะ     ท่านถามว่า   “แล้วร่างกายมันมีดีตรงไหน”            ตอบ   ไม่มีดีเลยค่ะ  ในเมื่อกายไม่ดีเหม็นขี้ทั้งตัว แก้ไขระงับได้ชั่วคราว โดยอาศัยความโง่ที่เราไปหลงเกาะติดกาย ทำให้เกิดมาเป็นตัวเป็นตน ทุกข์ของกายอย่างนี้แก้ไขให้หายเด็ดขาดไม่ได้ จนกว่ากายจะตายไป   หลวงปู่บุดดา ถาวโร