สกูฟชีวิต......ช่วยกันคนละนิดหน่อย...ต่อเนื่องทุกๆเดือน

365 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 308
  • สกูฟชีวิต......ช่วยกันคนละนิดหน่อย...ต่อเนื่องทุกๆเดือน รูปที่ 1
รายละเอียด
..ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์...โอนเงินช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย...ขอเพียงช่วยกันทำต่อเนื่องทุกๆ เดือน...ต่อเนื่อง ช่วยคนยากจน อานิสงส์ของทานจะส่งให้ผลให้ท่านมั่งมี...ไม่มีอุปสรรคในชีวิต การทำบุญด้วยการให้ทานเปรียบเสมือนท่านสะสมเงินของท่านเอง....ในชาติต่อไป...เพื่อกำหนดชีวิตของท่านในชาติต่อไป...จะยากจน..ด้อยโอกาส...เป็นคนมั่งมีเงินทอง และโอกาส...ไม่มีอุปสรรคในชีวิต..