ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 เบอร์โทรติดต่อ 032 - 397089

454 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 458
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120   เบอร์โทรติดต่อ 032 - 397089  รูปที่ 1
รายละเอียด
  วัดเจ็ดเสมียน เป็นวัดแห่งหนึ่งใน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่มีความเป็นมาที่สำคัญมาอย่างยาวนานทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวตำบลเจ็ดเสมียน ได้เกิดความรักสามัคคีมีคุณธรรมและจริยธรรมและในแต่ละยุคและสมัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มี  ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย "วัดเจ็ดเสมียน"  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีเนื้อที่19ไร่ 6 ตารางวา ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2519 ปัจจุบันมี  พระครูสุวัฒนพิศาลเป็นเจ้าอาวาส และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียน