พีเอ็ม ซิสเต็ม เซอร์วิส รับติดตั้งกล้องวงจรปิดเชียงราย

355 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 356
  • พีเอ็ม ซิสเต็ม เซอร์วิส รับติดตั้งกล้องวงจรปิดเชียงราย รูปที่ 1
รายละเอียด
   ให้บริการ รับติดตั้งกล้องวงจรปิดเชียงราย โดยมีทีมงานให้บริการด้านงานติดตั้ง ทีมวิศวกรช่างเทคนิคและช่างฝีมือที่มีความสามารถเพื่อให้บริการงานด้านติด ตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากสถิติการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น ทั้งการโจรกรรมทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย อาคาร สำนักงานต่างๆ รวมไปถึงการก่ออาชญากรรมอื่นๆที่กล้องวงจรปิด สามารถบันทึกภาพเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดได้ ดังนั้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในสถานที่ต่างๆ การติดตั้งกล้องวงจรปิด จึงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยอีกทางเลือกหนึ่ง ติดต่อ โทร.086-1175658 FAX. 053-705558 ได้เลยครับ