จำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรม

391 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 226
  • จำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรม รูปที่ 1
รายละเอียด
บริษัท วี. เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทั่วไปและเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม ในราคาปลีกและส่ง  บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 2531 โดยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายสารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกย้อม และสีย้อม มากว่า 20 ปี นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และคัดเลือกแต่ผลิตภัณฑ์มีที่คุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ประกอบด้วย สารเคมีเบื้องต้นซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบและในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยาง อุตสากรรมอาหารและอาหารสัตว์ รวมทั้งการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงสารเคมีสำหรับหล่อลื่น ซักล้าง ปุ๋ยเคมี สีย้อมผ้า และสารเคมีเบื้องต้นทั่วไป