Puff&Pie Snack Box รับจัด ชุดอาหารว่าง เบเกอรี่สดใหม่จากครัวการบินไทย ในราคาพิเศษสำหรับโอกาสต่างๆ www.puffandpie.co.th

363 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 311
  • Puff&Pie Snack Box รับจัด ชุดอาหารว่าง เบเกอรี่สดใหม่จากครัวการบินไทย ในราคาพิเศษสำหรับโอกาสต่างๆ www.puffandpie.co.th รูปที่ 1
รายละเอียด
Puff&Pie รับจัด snack box (ชุดอาหารว่าง) เบเกอรี่สดใหม่จากครัวการบินไทย ในราคาพิเศษสำหรับโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนา, จัดอบรม, งานมงคล, งานฌาปณกิจ , การประชุมงานเลี้ยงและกิจกรรมต่างๆ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้ สั่ง 100 กล่อง ส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ ชมรายละเอียดได้ที่ http://www.puffandpie.co.th http://www.puffandpie.net สนใจติดต่อ โทร. 02-2358684-5 นอกเวลาทำการ 085-0622244 , 081-7219281 puff&pie , puff&pie การบินไทย, puff & pie , puff & Pie การบินไทย , puffpie,puffpie การบินไทย, puff pie ครัวการบินไทย, puffandpie การบินไทย, puff and pie การบินไทย, puff&pie สาขา, puff & pie