เลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

393 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 288
  • เลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ 1
รายละเอียด
คณะสงฆ์อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีพระครูสิริกาญจโนภาสเป็นเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ