อยากเป็นผู้นำทางสังคมและธุรกิจ เชิญทางนี้

485 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 630
  • อยากเป็นผู้นำทางสังคมและธุรกิจ เชิญทางนี้ รูปที่ 1
รายละเอียด
ข้อมูลการเตรียมตัวเป็นผู้นำ ศิลปความเป็นผู้นำ  ผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำทางด้านธุรกิจการตลาด case study  swot ของบริษัทชั้นนำต่างๆ  แบบประเมินตนเองด้านทักษะการเป็นผู้นำทีมงาน แรงจูงใจของผู้นำในการสร้างความสำเร็จ ผู้นำโรงเรียนกับการกำหนดทิศทาง สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรด้วยหลัก 3 C การกำหนดเป้าหมายขององค์กร (Goal Setting)ทำธุรกิจอย่างเกื้อกูลด้วยหลักการ 3 WINS  ผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพทางการศึกษา เรารวบรวมไว้ให้ท่านแล้ว