•  รูปที่ 1
รายละเอียด
วิธีเร่งความเร็วบิตในโปรแกรม uTorrent