ปุ๋ยอินทรีย์ ดีที่สุด ในโลก ทดสอบมาแล้วมากกว่า 10 ปีที่อยากคุณได้พิสูจน์

425 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 267
  • ปุ๋ยอินทรีย์ ดีที่สุด ในโลก ทดสอบมาแล้วมากกว่า 10 ปีที่อยากคุณได้พิสูจน์ รูปที่ 1
รายละเอียด
ปุ๋ยอินทรีย์ ดีที่สุด ในโลก ทั้งปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยเม็ด เรารับผิดชอบดูแลสวน ไร่ นา ของท่านจนครบ รับลองท่านจะรดต้นทุนมากกว่าครึ่งเมื่อท่านใช้ปุ๋ยของเรา อีกทั้ง ชาวนาจะไม่หน้าดำ ถ้าใช้สเปร์ฉีดใบหน้า ชนิดเข้มขน จาก ประเทศเกาหลี