ทำบุญวันออกพรรษา ประเพณีไทยวันออกพรรษา แนะนำ วิธี การ ทำบุญ วัน ออกพรรษา ในวันออกพรรษา

465 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 2,413
  • ทำบุญวันออกพรรษา ประเพณีไทยวันออกพรรษา แนะนำ วิธี การ ทำบุญ วัน ออกพรรษา ในวันออกพรรษา รูปที่ 1
รายละเอียด
EndOfBuddhistLent.com แนะนำ วิธี การ ทำบุญ วัน ออกพรรษา ในวันออกพรรษาเนื่องในวันออกพรรษาของปีนี้ ปีพุทธศักราช 2556 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 กระผมนายออกพรรษา มาทำบุญ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทำบุญวันออกพรรษา โดยการทำบุญในวันออกพรรษา วันออกพรรษา เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งชาววัดและชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันกระทำบุญกุศลต่างๆ ตามคติประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาแต่โบราณกาล เช่น การตักบาตรเทโว หรือเรียกตักบาตรดาวดึงส์ พิธีชักพระทางบก พิธีชักพระทางน้ำ พิธีรับพระภาคกลาง ประเพณีตักบาตรพระร้อย หรือตามแต่ละประเพณีของแต่ละท้องถิ่น จึงขออยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทำบุญวันออกพรรษา กันมากๆ นะครับ EndOfBuddhistLent ร่วมสนับสนุนการ ทำบุญวันออกพรรษา ครับผม