ชาวพุทธร่วมใจทำบุญวันออกพรรษา ประเพณีออกพรรษา

504 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 702
  • ชาวพุทธร่วมใจทำบุญวันออกพรรษา ประเพณีออกพรรษา รูปที่ 1
รายละเอียด
ทำบุญวันออกพรรษา-ประเพณีออกพรรษา ทำบุญวันออกพรรษา วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งเป็นวันที่เหมาะสมมากเหมาะที่จะพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดและ ทำบุญ